samsung çamaşır makinası 4E,hatası 4C hatası veya E1 hatası / arıza kodu...

samsung washing machine 4E,error 4C error or E1 error / fault code